سمینار علم، کارآفرینی و اشتغال

علم در خدمت صلح و توسعه


ثبت نام

مهمان ویژه
دکتر مجید ایزدی
ریاست محترم
کانون کارآفرینان ایران

ثبت نام

مهمان ویژه
عباس برزگر
مرد میلیارد دلاری ایران


ثبت نام

مهمان ویژه
دکتر حسن طائی
معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اعلام برائت شد از سمینار کارآفرینی تلاشی آگاهانه، عالمانه و مسئولانه است که منجر به شکوفایی استعدادها می شوداعلام برائت شد از سمینار

درباره سمینار

سمینار یک روزه علم، کارآفرینی و اشتغال با حضور اساتید، مسئولان، کارآفرینان و نخبگان متعدد جمهوری اسلامی ایران با برگزاری کارگاه های متعدد از جمله زندگی کارآفرینانه از ایده تا اجرا، اصول بازرگانی و تجارت، شرکت های دانش بنیان و... سعی در گسترش و تعمیق فرهنگ و رویکرد کارآفرینی در عرصه های مختلف دارد.